Posts Tagged "obozowisko"

Kiedy i gdzie wolno obozować

Posted by on mar 12, 2013 in Survival

obozowiskoPrawo w miarę jasno reguluje wszystkie kwestie, które pojawiają się odnośnie do obozowania w terenie. Obowiązują tu podstawowe zasady porządku prawnego, a dodatkowo także wybrane przepisy kodeksu wykroczeń. Teraz w wielkim skrócie zrobię przegląd, a właściwie dokonam komentarza do wybranych punktów- nie będę ich cytował.

Przede wszystkim jeśli nie można udowodnić, że dany czyn zabroniony popełniłeś ty, nie można cię za to pociągnąć do odpowiedzialności, ale jeśli będziesz się zasłaniał tylko nieznajomością prawa, nie ochroni cię to przed karą.

W sytuacji, kiedy przez kilka dni idziesz przez las bez jedzenia i picia i rozbijesz gdzieś obóz, nie będziesz mógł zostać ukarany ze względu na ograniczoną poczytalność- w takiej sytuacji mózg nie pracuje normalnie. Jeśli jednak kara zostanie nałożona, może zostać nadzwyczajnie złagodzona. Pamiętaj o jednym- alkohol i inne używki nie ograniczają poczytalności w sensie odpowiedzialności prawnej.

Oczywiście karze podlega każdy, kto niszczy roślinność na danym terenie. Nie wolno łamać gałęzi, wyrywać roślin albo w inny sposób uszkadzać środowiska. Kara za to przewidziana to tysiąc złotych grzywny lub nagana.

Grzywnie podlega także wjazd wszelkimi pojazdami mechanicznymi na teren, gdzie jest to zabronione. W praktyce przepis ten stosuje się do motocykli, quadów i samochodów, ale na upartego w niektórych sytuacjach pasuje nawet do roweru.

Na temat pozostawiania po sobie śmieci paragrafów jest kilka, ale morał jeden: nie zostawiamy, nie zakopujemy, a szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych. Własne śmieci zabieramy ze sobą. Poza przepisem prawnym jest to także jedna ze złotych zasad odpowiedzialnego survivalingu.

Surowsze kary dotyczą łamania podobnych zakazów na terenie parków narodowych i innych obszarów chronionych- poza nimi obowiązuje kodeks wykroczeń, natomiast na terenach chronionych- kodeks karny. Sprawa obozowania na dziko jest więc jasna- zakaz i kropka. Niestety, nie jesteśmy w Skandynawii i do takich przepisów należy się dostosować. Na szczęście u nas też są wyznaczone miejsca, gdzie można spokojnie rozpalić ogień, a właściciele posesji czy prywatnych lasów nie mają zwykle nic przeciwko gościom śpiącym na ich terenie- oczywiście po zapytaniu.

Learn More

Higiena i jedzenie

Posted by on lut 21, 2013 in Survival

jedzenieObozowisko jest twoim domem i obowiązują tu elementarne zasady higieny. Oczywiście nie zawsze będziesz mógł się komfortowo umyć w jeziorze czy potoku, natomiast zawsze należy w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne zasoby po to, aby zadbać o własną higienę.

Od razu warto zacząć od uwagi podręcznikowej, o której nie wolno zapominać. Jeśli kąpiesz się i myjesz naczynia i jeszcze bierzesz wodę w tym samym zbiorniku, niech to nie będzie to samo miejsce. Punkt poboru wody powinien zawsze znajdować się wyżej niż twój „punkt higieniczny”. W te sposób unikniesz mycia się we własnych zanieczyszczeniach. Musisz także postarać się do minimum ograniczać zanieczyszczanie wody, co oznacza, że zarówno mycie naczyń, jak i potrzeby fizjologiczne powinny być załatwione raczej nie nad samą rzeką.

Po kąpieli, nawet najbardziej zgrubnej, przyjrzyj się, czy gdzieś nie dobrał się do ciebie kleszcz albo czy nie nabawiłeś się jakiejś zaogniającej się rany. Jeśli cokolwiek jest nie w porządku, zdezynfekuj wybrane miejsce i postaraj się zaradzić problemowi.

Po kąpieli można zabrać się za jedzenie. Pamiętaj, aby nigdy nie trzymać go w bezpośrednim sąsiedztwie szałasu, tylko gdzieś dalej, a przy okazji najlepiej tak, aby zwierzęta nie mogły łatwo dostać się do twoich zapasów. Szczególnie skuteczne są worki zawieszone na wysokich gałęziach.

Jedzenie zawsze staraj się, w miarę możliwości i konieczności umyć. Szczególnie uważaj na wszystko, co zbierasz na miejscu. Przy żywności postępuj podobnie jak w sprawie wody pitnej- wszystko jest podejrzane, dopóki nie nabierzesz pewności, że da się to jeść. Umycie jagód w wodzie zmniejsza ryzyko zakażenia bąblowicą niemal do zera. Podobnie na wszystkich innych owocach mogą znajdować się najróżniejsze patogeny- nawet jeśli wcześniej ich tam nie było. Pamiętaj, że jakiekolwiek zaniedbania mogą mieć przykre i bolesne konsekwencje, a w skrajnych przypadkach mogą stać się przyczyną wycieńczenia i śmierci. Są to wprawdzie przypadki rzadkie, ale samo to nie zwalnia cię z obowiązku ostrożności. Po skończonym posiłku bezzwłocznie zabezpiecz resztę żywności.

Możesz jeszcze raz rzucić okiem na teren obozu; zanim położysz się spać musisz zagwarantować sobie bezpieczeństwo i zrobić wszystko, żeby noc rzeczywiście przyniosła wytchnienie.

Learn More